Numerológia

A számokat a rend szülte, a rend kifejezési vágya, hiszen sehol sincs akkora rend, mint a számok világában.
Az egész világegyetem működése leírható számok kombinációjával.
A számok arra valók, hogy viszonyulásokat fejezzenek ki, eligazodást biztosítsanak. Abszolút jelentésük univerzális, hiszen a számok mindenhol ugyanazt jelentik, nyelvi korlátokon áthatolva.
Számolás nélkül még ma is barbárok lennénk, még a legegyszerűbb dolgokat sem tudnánk megmagyarázni. Számok nélkül nem lenne építészet, nem lehetett volna gépeket konstruálni, de még a művészetek, a festészet, a szobrászat, az irodalom, a zene sem nélkülözheti a számokat.
A számok a matematika tudományának alapegységei, s mint ilyen, az egész világ megteremtésének feltételi. Szükség van rájuk a házak megtervezéséhez, a közlekedés bonyolult rendszerének megalkotásához, havi költségvetésed kikalkulálásához, ételkészítésnél a mennyiségek-arányok megállapításához, mértékegységek szabványosításához, gyógyszerek, gyógyító hatóanyagainak kiméréséhez, melyekről tudjuk, hogy megfelelő mennyiségben gyógyítanak, túlzott mértékben mérgeznek.
A számokat nem lehet félreérteni. A számok tehát leképeznek minden törvényszerűséget. A törvény pedig szabályoz, rendet feltételez, azaz az élet összes területét meghatározzák. És, ha ez így van, akkor joggal merülhet fel a kérdés, hogy a személyes sorsunkra is ilyen hatással lennének? Mivel mi magunk is része vagyunk a természetnek, nem vonhatjuk magunkat hatása alól. A törvényszerűségek ez esetben is működnek. Semmi sem történik a természetben „csak úgy”, véletlenül. Akkor miért lenne a születésed pillanata véletlen?…mely számok sorával fejezhető ki! Ennek értelmezésében segít a számmisztika, mely elsősorban az ókorban élt nagy tudós, polihisztor Püthagorasz tanításán alapszik.

Néhány idézet:
– hindu tanítás Síváról (ismeretlen szerző): „Ő maga a szám és a számjegy”
– Caj-sen (kínai): „Számok kormányozzák a világot”
– Leibniz (német filozófus): „A dolgok lényegei a számok”
– Pacal (maja uralkodó): „Mindent a számok határoznak meg, mert Isten, szám.”